Menu
Your Cart

Xây Dựng

Đơn hàng xuất khẩu lao động trong lĩnh vực xây dựng tại Đài Loan là một cơ hội hấp dẫn cho những người lao động muốn làm việc và phát triển sự nghiệp trong ngành này. Đài Loan có nhu cầu lớn về lao động xây dựng để tham gia vào các dự án xây dựng quy mô lớn và đa dạng.

Đơn Hàng Tuyển Xây Dựng Tại New Zealand NZ20230324
Xuất khẩu lao động châu Âu là quá trình người lao động từ các quốc gia khác xuất khẩu để làm việc tại các quốc gia thành viên của Liên minh ..
Giá: 0 đ
Hiển thị 1 - 1 tổng số 1 (1 trang)