Menu
Your Cart

Nông Nghiệp

Các công việc nông nghiệp tại Đài Loan có thể bao gồm trồng cây trồng, thu hoạch, chăm sóc cây trồng, làm việc trong trang trại, chăn nuôi, và thực hiện các công việc nông nghiệp khác. Đối với người lao động muốn làm việc trong lĩnh vực này, cần có kiến thức và kỹ năng liên quan đến nông nghiệp cũng như sẵn lòng làm việc vất vả trong môi trường ngoài trời.

Danh mục hiện tại chưa có sản phẩm !